تبلیغات شبکه‌های اجتماعی

تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی سومین فعالیت پردرامد در شبکه‌های اجتماعی عمومی است. برای انجام تبلیغات و یا ارائه خدمات تبلیغاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌هانیاز به برخی موارد و پیش نیاز ها می‌باشد .این پیش نیاز‌ها شامل مواردی از جمله داشتن پیج پر بازدید است. افراد بسیاری برای افزایش بازدید پیج دست به کارهای عجیب و غریب زیادی میزنند.

داشتن یک پیج با فالور زیاد می‌تواند یکی از بیزینس های پر درآمد در اینستاگرام باشد. انواع پیج کوچک و بزرگ در اینستاگرام روزانه از پند صد هزار تومان تا چندین میلیدون تومان بابت تبلیغات از افراد طلب میکنند. باید توجه داشت بسیاری از این پیج‌ها که اهداف آنها گرفتن تبلیغات است فالور‌ها و کاربران فیک بسیاری نیز دارند.

تشخیص فالور واقعی یا فیک بودن آن زمانی مشخص می شود که شما سفارش تبلیغات را به این پیج@ها داده این و نتایج آن را بررسی کرده اید.

تبلیغات در اینستاگرام به قدری مورد استقبال قرار گرفته که امروزه با یک سرچ گوچک با صدها پیام تبلیغاتی مواجه می شوید. تبلیغا در اینستاگرام یکی از راههای ایجاد درآمد با سود دهی بالا است.

به بالای صفحه بردن